RSSPhật Pháp

Hãy từ bỏ những gì không phải của mình

| 09/06/2016 | 0 Comments
Hãy từ bỏ những gì không phải của mình

DIỆU HÒA| “Cái gì không phải của các Ông, này các Tỳ-kheo, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các Ông”.1 Trên đây là lời khuyên hết sức minh triết của bậc Chánh Đẳng Giác dành  cho các đệ tử xuất gia với mục đích giúp cho […]

Continue Reading

Chiêm nghiệm lời Phật để sống lợi ích an lạc

| 14/04/2016 | 0 Comments
Chiêm nghiệm lời Phật để sống lợi ích an lạc

PHẬT PHÁP | MÃN HẠNH TRINH |   Đức Phật xuất hiện ở đời chỉ nói lên sự thật nhằm khuyến khích mọi người xây dựng nếp sống lợi ích an lạc theo nghĩa mỗi cá nhân tự nhận chân sự thật khổ đau và nỗ lực thức hành con đường đi ra khỏi khổ […]

Continue Reading

Hành thập thiện cho đời tươi sáng

| 29/03/2016 | 0 Comments
Hành thập thiện cho đời tươi sáng

PHẬT PHÁP | NGUYÊN MỸ ■ Trong bài sám của khóa lễ Tịnh độ mà chư Tăng và các Phật tử thực hành vào mỗi buổi chiều tối, có ba câu nói về đời sống “tươi sáng”hay “quang đãng” của người Phật tử và hệ quả tốt lành của đời sống ấy. Đó là “Hành […]

Continue Reading

Thân tu tập tâm tu tập

| 08/03/2016 | 0 Comments
Thân tu tập tâm tu tập

PHẬT PHÁP | NGUYÊN TƯỜNG Đạo Phật là con đường Trung đạo, xa rời các cực đoạn, cả về mặt nhận thức lẫn thực hành. Nhận thức Trung đạo là nhận thức về tính chất duyên sinh của các pháp, tránh các phán quyết hay tư tưởng cực đoan cho rằng con người và thế […]

Continue Reading

Như giọt nước lá sen

| 04/01/2016 | 0 Comments
Như giọt nước lá sen

Phật pháp | Nguyên Lạc ++   Kinh Pháp Cú, kệ số 336, nêu một thông điệp thoát sầu khổ thật nhẹ nhàng và thi vị: Ai sống trong đời này Ái dục được hàng phục Sầu rơi khỏi người ấy, Như giọt nước lá sen. Rất lạc quan và thi vị, ảnh dụ “giọt […]

Continue Reading

Suy xét quả báo tội khổ để tránh lỗi lầm

| 21/12/2015 | 0 Comments
Suy xét quả báo tội khổ để tránh lỗi lầm

Phật pháp | Quảng An+++ Đức Phật chỉ dạy cho các học trò mình hiểu rõ về hai loại tội – tội có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau – với mục đích giúp cho họ thực hiện nếp sống đạo đức chơn chánh, trành xa các […]

Continue Reading

Người Phật tử tại gia giữ gìn giới hạnh

| 16/12/2015 | 0 Comments
Người Phật tử tại gia giữ gìn giới hạnh

Phật pháp | Tuệ Nhẫn ++ Giới hạnh là một biểu hiện của phẩm chất đạo đức. Trong xã hội, pháp luật ấn định những điều bị cấm làm, đạo đức cá nhân hay giới luật tôn giáo ấn định những điều không nên làm. Người Phật tử vừa là một công dân, vừa là […]

Continue Reading

Đừng tích tập điều ác dù nhỏ

| 07/11/2015 | 0 Comments
Đừng tích tập điều ác dù nhỏ

Phật pháp | Quảng Châu ++   Tuyển tập Phật tự thuyết (Udana), thuộc kinh Tiểu Bộ, có chép câu chuyện Đức Thế Tôn khuyên nhũ các em nhỏ. Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đắp y, cầm y bát đi vào thành Savatthi để khất thực. Giũa Jetavana và Savatthi, Ngài thấy một số […]

Continue Reading

Như trăng thoát mây che

| 21/10/2015 | 0 Comments
Như trăng thoát mây che

Diệu Tâm ++ Ví thử do hoàn cảnh nào đó, bạn ít có duyên may làm điều lành điều tốt và mắc nhiều sai lầm trong cuộc sống. Vì thế bạn cảm thấy hối tiếc và thường xuyên bị ám ảnh bởi các lỗi lầm của mình. Bạn mong muốn thoát khỏi tâm trạng đáng […]

Continue Reading

Nước nhỏ tràn bình

| 06/10/2015 | 0 Comments
Nước nhỏ tràn bình

Phật pháp | Thiên Đức | Lý thuyết nhân quả nghiệp báo hay quan niệm hành động của đạo Phật lưu ý với mọi người rằng cái khổ đau hay sướng vui của một người là hoàn toàn do người ấy quyết định, nghĩa là do các hành vi thiện hay bất thiện mà người […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com