RSSBS. Đỗ Hồng Ngọc

Ưng vô sở trụ

| 12/06/2013 | 0 Comments
Ưng vô sở trụ

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 32 | LỜI PHẬT TRONG CUỘC SỐNG BS Đỗ Hồng Ngọc Một lần nọ, tôi hỏi một vị Sư “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” có phải là câu hay nhất trong kinh Kim Cang không thì Sư nhẹ nhàng bảo không, trong kinh Kim Cang […]

Continue Reading

Con mắt thứ 3

| 18/04/2013 | 0 Comments
Con mắt thứ 3

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 30 BS Đỗ Hồng Ngọc Khi thấy Tu Bồ Đề và mọi người trong thính chúng có vẻ như hả hê vì đã đựơc chỉ dạy xong cách hàng phục tâm, thì Phật đã vội gọi: Lại nữa! Này Tu bồ Đề!  khiến cho mọi người sực tỉnh. […]

Continue Reading

Vậy mà chẳng phải vậy

| 21/03/2013 | 2 Comments
Vậy mà chẳng phải vậy

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 28 | ĐỖ HỒNG NGỌC Lại nói Tu Bồ Đề kính cẩn đặt hai câu hỏi với Phật: “…làm thế nào để an trụ tâm, làm thế nào để hàng phục tâm?” thì Phật bảo rằng không có gì khó cả, các vị Đại Bồ tát đều hàng […]

Continue Reading

Gươm báu trao tay

| 09/03/2013 | 0 Comments
Gươm báu trao tay

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 26 |BS, Đỗ Hồng Ngọc Lại nói về Tu Bồ Đề đang ngồi giữa “hội trường” bỗng đứng phắt dậy cung kính chắp tay cúi chào đức Phật và lớn tiếng ca ngợi: “Thật là tuyệt vời! Thật là tuyệt diệu!. Thật xưa nay chưa từng có. Như […]

Continue Reading

Như thị

| 08/01/2013 | 0 Comments
Như thị

Đỗ Hồng Ngọc (Tặng NC)  | Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo  số 24 Thấy vậy đó, không dễ chút nào! Thấy vậy đó là thấy trong sự chuyển động, trong sự đổi thay không ngừng. Thấy như mộng huyễn, như bào ảnh…không dể chút nào! Và điều thú vị, khi vượt qua được cái […]

Continue Reading

Đánh giá chất lượng cuộc sống

| 14/12/2012 | 0 Comments
Đánh giá chất lượng cuộc sống

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo  số 23 |   BS. Đỗ Hồng Ngọc Tổ chức Sức khỏe thế giới (WHO) từ năm 1946, đã đưa ra một định nghĩa về sức khỏe được công nhận rộng rãi cho đến ngày nay như sau: Sức khỏe là một tình trạng hoàn toàn sảng khoái (well-being; bien-etre) […]

Continue Reading

Cha mẹ và con và …

| 11/11/2012 | 0 Comments
Cha mẹ và con và …

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 22 |      Những giá trị sống  | BS. Đỗ Hồng Ngọc “ Tôi phải làm gì đây?”, “Cháu phải làm sao đây” như là những tiếng kêu vô vọng không lời đáp, trong thời đại mà chỉ cần nhấc con chuột vi tính lên thì có thế giới […]

Continue Reading

Nói không được (3)

| 29/10/2012 | 0 Comments
Nói không được (3)

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 21  |  BS. ĐỖ HỒNG NGỌC (Viết tiếp) Đối với tôi, cụm từ bí hiểm mà có sức… hấp dẫn nhất là “hành thâm Bát nhã” trong Tâm kinh: “Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai […]

Continue Reading

Nói không được 2

| 29/09/2012 | 1 Comment
Nói không được 2

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 20 – BS . ĐỖ HỒNG NGỌC  (Tiếp Theo Nói Không được  VHPG 17)   Trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng có thể có những phút “giác ngộ”: đời là vô thường, là bóng câu qua cửa sổ, là bọt bèo, là giấc mộng. Nhưng ta […]

Continue Reading

Nói không được

| 26/09/2012 | 0 Comments
Nói không được

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 16 |  BS. ĐỖ HỒNG NGỌC Đọc Kim Dung, thấy có một nhân vật Hòa thượng tên là “Nói Không Được” rất thú vị. Thú vị không vì tính cách của ông mà vì cái tên của ông. Thật ra, trong nguyên bản gọi là Hòa thượng Bất Khả […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com