RSSDhammika

Những điều cần biết khi hành Thiền

| 02/07/2012 | 0 Comments
Những điều cần biết khi hành Thiền

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI HÀNH THIỀN Tỳ kheo DHAMMIKA |  Bình An Sơn lược dịch | Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 10 Một số người có vấn đề như buồn nản, sợ hãi vô lý hay có biểu hiện của bệnh tâm thần, họ nghĩ rằng Thiền là một phương cách điều […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com