RSSHạnh Đoan

Những dấu chân đầu tiên trên tuyết

| 08/10/2015 | 0 Comments
Những dấu chân đầu tiên trên tuyết

Hòa thượng Thánh Nghiêm (1930-2009) là người tiên phong trong cuộc hoằng dương chánh pháp hàng đầu của thời đại ngày nay. Là một trong những bậc thánh tăng nổi tiếng của thế kỳ XXI, ngài đã tổ chức nhiều cơ sở Phật giáo tầm cỡ ở Mỹ và Úc, tạo niềm tin Phật pháp […]

Continue Reading

Ngày này năm xưa

| 28/05/2015 | 0 Comments
Ngày này năm xưa

Hạnh Đoan Phật ở đâu, nơi đó được hưởng bầu không khí hỷ lạc, cảnh được trang nghiêm. Nhưng cảnh luôn bị giới hạn bởi thời gian không gian còn tâm thì không bị giới hạn nên Phật có thể hiện và ngự rất thường, Phật hiện nơi cảnh, cảnh thanh tịnh, Phật hiện nơi […]

Continue Reading

Chùa thờ cốt

| 23/09/2014 | 0 Comments
Chùa thờ cốt

 Hạnh Đoan Tốt nghiệp trường Cao cấp Phật học, chị về trụ trì một ngôi chùa ven đô. Bạn tu và các nữ sinh viên trẻ cần chỗ ở để học tiếp tục, thế là chị cho tá túc. Chị chưa đến 30 nên chưa già, là thũ lĩnh trong đám khách tạm trú sáu-bảy […]

Continue Reading

Lời muộn

| 11/09/2014 | 0 Comments
Lời muộn

Hạnh Đoan Tôi ở trong cái cốc nhỏ, trú xứ không hẻo lánh lắm nhưng hoàn cảnh giao tiếp “kín như bưng”khiến tôi không nhanh nhạy tiếp thu thông tin từ bên ngoài. Thỉnh thoảng có lên mạng thì cũng là vài phút đủ để gởi bài đến tòa soạn mà thôi. Công tác viết, […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com