RSSHoàng Nguyên Đức

Đạo đức Phật giáo và xã hội hiện đại

| 28/11/2016 | 0 Comments
Đạo đức Phật giáo và xã hội hiện đại

P.D.  PREMASIRI | HOÀNG  NGUYÊN  ĐỨC dịch ++ Những tiêu chuẩn của tính hợp lý, được nhìn nhận trong các phương pháp của nền khoa học hiện đại và quan điểm của duy vật luận liên kết với nền khoa học ấy, có những ảnh hưởng vượt trội hơn cả trong đời sống tinh thần […]

Continue Reading

Hãy suy nghĩ như một tên trộm

| 17/07/2016 | 0 Comments
Hãy suy nghĩ như một tên trộm

Tỳ-kheo THANISSARO| HOÀNG  NGUYÊN  ĐỨC dịch Trong truyền thống  Theravada, mối quan  hệ giữa vị thầy  và người  đệ  tử tương  tự mối quan hệ giữa người thợ cả và kẻ học việc với ông ta. Thực hành  giáo pháp  của Đức Phật cũng là một kỹ năng giống như làm nghề thợ mộc, nghề […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com