RSSJacqueline Mandell

Làm mẹ và hành thiền

| 29/08/2014 | 0 Comments
Làm mẹ và hành thiền

Jacqueline Mandell | Trong khi Phật giáo đề cao đời sống xuất gia, tu tập ở các tu viện, thì việc tôi chọn lựa để trở thành mẹ cũng đòi hỏi nhiều suy tư. Đối với tôi, được làm mẹ là một điều tuyệt vời, giữa cha mẹ và con cái có một mối liên […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com