RSSKhantipalo

Đức kiên nhẫn

| 27/09/2012 | 0 Comments
Đức kiên nhẫn

Tạp Chí văn Hóa Phật Giáo  số 20 |  KHANTIPALO – MT  dịch Kiên nhẫn (Khanti-parami) là một phẩm chất rất được ca ngợi trong kinh điển Phật giáo. Kiên nhẫn có thể phát triển dễ dàng chỉ khi nào sự bồn chồn và ghét bỏ đã lắng đọng nơi tinh thần, như lúc đang […]

Continue Reading

Những nguy hiểm trong lúc thực tập Thiền

| 18/06/2012 | 0 Comments
Những nguy hiểm trong lúc thực tập Thiền

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo 17 |Thiền Sư Khantipalo   Mỹ Thanh dịch Trong lúc thực tập Thiền, một thiền sinh có thể bị “lạc đường” vì nhiều lý do. Những điều quan trọng sẽ được nêu ra sau đây để cảnh giác mỗi thiền sinh vì chúng thường hay xảy ra… Trước hết, […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com