RSSKTS. Phạm Anh Dũng

Ứng xử với môi trường tự nhiên trong kiến trúc đình chùa Nam bộ

| 11/04/2014 | 0 Comments
Ứng xử với môi trường tự nhiên trong kiến trúc đình chùa Nam bộ

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 15 |  KTS . PHẠM ANH DŨNG Nam bộ là vùng đất non trẻ của khu vực Đông Nam Á, vốn được hình thành chủ yếu trong giai đoạn tân kiến tạo, và đây cũng là vùng đất đan xen của ba loại địa hình: núi , đồng […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com