RSSLương Y Võ Hà

Thế ngồi hoa sen dưới ánh sáng khoa học

| 03/12/2012 | 2 Comments
Thế ngồi hoa sen dưới ánh sáng khoa học

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo  số 23    |       Khoa học và Phật giáo  |    Lương y Võ Hà “ Các vị Tỳ kheo thường đến những nơi vắng vẻ, dưới gốc cây hoặc trong nhà vắng để kiết già phu tọa, chánh thân nhiếp niệm điều hòa hơi thở, quán niệm tư duy”.   […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com