RSSLưu Dũng Xuất

Nỗi khổ của trường học

| 05/09/2015 | 0 Comments
Nỗi khổ của trường học

Lưu Dũng Xuất Nhà hàng ở cạnh trường tôi Cách nhau một bức tường vôi cũ sờn Nhà hàng trông rực rỡ hơn Càng làm sâu sắc nỗi buồn trường tôi Nếu không cấm đoán đến nơi Học trò kéo rốc sang chơi nhà hàng Bài thơ của Nguyễn Bính được một người bạn dạy […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com