RSSNguyễn Đại Đồng

Biên niên sử Phật giáo Gia Định Sài Gòn TP Hồ Chí Minh

| 30/11/2013 | 0 Comments
Biên niên sử Phật giáo Gia Định Sài Gòn TP Hồ Chí Minh

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo 10 |Nguyễn Đại Đồng Nhân đọc cuốn Biên niên sử Phật giáo Gia Định-Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh do NXB TP. HCM ấn hành năm 2001 , tôi xin bổ chính một số ý về Phật giáo Bắc Bộ như sau: Trang 91-92, viết: “Ngày 23-12-1934, Hội […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com