RSSNguyễn Phúc Vĩnh ba

Văn bản chữ Hán ở khu tháp Tổ Liễu Quán

| 11/05/2016 | 0 Comments
Văn bản chữ Hán ở khu tháp Tổ Liễu Quán

Bài & ảnh: NGUYỄN PHÚC VĨNH BA Thiền sư Liễu Quán là một danh tăng Việt Nam trong thế kỷ XVIII, thuộc đời thứ 35 dòng Lâm Tế. Ngài là một bậc đồng chân xuất gia, thọ giới Sa-di với ngài Thạch Liêm, thọ giới Cụ túc với ngài Từ Lâm và đắc pháp với […]

Continue Reading

Tâm sự của Chu Văn An qua bài thơ Xuân Đán

| 25/02/2016 | 0 Comments
Tâm sự của Chu Văn An qua bài thơ Xuân Đán

NGUYỄN PHÚC VĨNH BA■ Xuân đán Tịch mịch sơn gia trấn nhật nhàn Trúc phi tà ủng họ khinh hàn Bích mê vân sắc thiên như túy Hồng thấp hoa sao lộ vị can Thân dữ cô vân trường luyến tụ (1) Tâm đồng cổ tĩnh bất sinh lan Bách huân bán lãnh trà yên […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com