RSSNguyễn Quang Riệu

Thiên văn học và Phật giáo

| 04/12/2013 | 0 Comments
Thiên văn học và Phật giáo

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo 10 |  Thế giới quan của Vật lý học hiện đại và của Phật giáo |  Nguyễn Quang Riệu LTS: Giáo sư Nguyễn Quang Riệu, nhà thiên văn học, tiến sĩ khoa học vật lý Đại học Sorbonne, Pháp, hiền là Giám đốc Nghiên cứu của Trung tâm quốc […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com