RSSNguyễn Thị Khánh Minh

Bếp chiều thơm

| 13/09/2013 | 0 Comments
Bếp chiều thơm

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 39 | NGUYỂN THỊ KHÁNH MINH   Bài cùng chủ đề: Quán Thế Âm thấy mùi thơm Thơm trắng hư không Ý nghĩa của chiều rộng và chiều sâu trong Phật giáo Ráng chiều không

Continue Reading

Quà xuân

| 14/02/2013 | 0 Comments
Quà xuân

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo  số 26 | Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh Vườn nhà Quà Xuân Mồng Một   Bài cùng chủ đề: Vô hạn xuân Mùa xuân của tâm linh Mừng xuân Mùa xuân nào cho Mẹ

Continue Reading

Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

| 17/09/2012 | 0 Comments
Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 19 | Lê Thị Khánh Minh LỜI  SÓNG | CUỐI ĐƯỜNG | XANH LÁ Màu của trời ,  Hương của đất Chiếc lá vàng thêm ngọt mật chiều, rơi Đã một đời gửi trao rất thật Thì niềm xanh, xanh mãi, lá ơi.     Bài cùng chủ đề: […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com