RSSNguyễn Trung

Phật là tại tâm

| 21/01/2013 | 0 Comments
Phật là tại tâm

NGUYỄN TRUNG | Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo sồ 25 LTS : Sau khi đăng bài  viết của Giáo sư Cao Huy Thuần : « Đọc Dòng đời » trên VHPG số 23, tòa soạn đã nhận được e –mail của ông Nguyễn Trung, tác giả của bộ tiểu thuyết gây sự chú ý của nhiều giới. « Dòng […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com