RSSNguyễn Văn Nghệ

Thiền định Shamatha – Luyện tâm

| 07/10/2016 | 0 Comments
Thiền định Shamatha – Luyện tâm

SAKYONG  MIPHAM  RINPOCHE  | NGUYỄN  VĂN  NGHỆ dịch “Quá trình hóa giải sự hoang mang bối rối dựa trên việc làm cho tâm chúng ta ổn định và thêm sức mạnh cho tâm. Chúng ta thực hiện việc này bằng cách thực hành thiền tĩnh lặng hay thiền chỉ (Shamatha meditation)” Sakyong Mipham Rinpoche đã […]

Continue Reading

Thêm một bước tiến

| 10/09/2016 | 0 Comments
Thêm một bước tiến

AMY  J.  BOYER| NGUYỄN  VĂN  NGHỆ dịch Nhân có bốn phụ nữ trở thành các Tỳ-kheo-ni được truyền giới đầy đủ theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) tại một buổi lễ ở California, Amy J. Boyer tường thuật buổi lễ truyền giới đầu tiên ở Bắc Mỹ này. Khi tôi lắng nghe các […]

Continue Reading

Phương pháp thực hành Thiền Chỉ

| 19/06/2016 | 0 Comments
Phương pháp thực hành Thiền Chỉ

SAKYONG  MIPHAM  RINPOCHE  | NGUYỄN  VĂN  NGHỆ dịch  “Thực hành Thiền Chỉ (samatha)1 là việc đơn giản và hoàn toàn có thể thực hiện được. Tuy chỉ ngồi thôi và không làm gì cả, nhưng chúng ta đang làm rất nhiều việc”. Trong Thiền Chỉ, chúng  ta đang  cố gắng  đạt đến  trạng  thái tâm  […]

Continue Reading

Tạo nền tảng tốt cho thiền định

| 24/05/2016 | 0 Comments
Tạo nền tảng tốt cho  thiền định

Tỳ-kheo THANISSARO| NGUYỄN  VĂN  NGHỆ dịch ++ Thiền định không phải là con đường một chiều – bạn không thể chỉ ngồi thiền và cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bạn phải thay đổi cách sống của mình để cải thiện việc thiền định của bạn. Tỳ-kheo Thainissaro tóm lược năm […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com