RSSPhạm Áo Diễm

Nghệ thuật thi ca

| 30/11/2014 | 1 Comment
Nghệ thuật thi ca

Thơ | Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 69 Jorge Luis Burges, tên thật là Jorge Francisco Isidoro Louis Borges (1899- 1986), một trong những nhà văn lớn nhất Argentina thế kỷ XX. Là người sở đắc cả hai nền văn hóa Đông Tây, trong suốt cuộc đời sáng tác của mình, ông đã […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com