RSSPhạm Hoàng Quân

Giới Tử Viên cảnh giới của Lý Ngư

| 21/06/2015 | 0 Comments
Giới Tử Viên cảnh giới của Lý Ngư

Phạm Hoàng Quân Giới Tử Viên là tên một khu vườn tại Kim Lăng (Nam Kinh) được tạo dựng năm 1662 bởi Lý Ngư, nghĩa là “Khu vườn nhỏ bằng hạt cải”, lấy ý từ câu kinh Duy Ma , phẩm thứ 6, “Bất tư nghị”: “Tu Di chí cao quảng nạp giới từ trung, […]

Continue Reading

Thiền và hội họa đời Tống

| 20/07/2014 | 0 Comments
Thiền và hội họa đời Tống

Họa thuyết và họa pháp của hội họa thủy mặc sơn thủy đời Tống được xem là giai đoạn toàn thịnh, hoàn tất những tìm tòi thể nghiệm của các đời trước. Sự tương tác giữa tư duy hội họa và tư tưởng Phật giáo bắt nguồn từ Lưỡng Hán, với hướng tiếp xúc từ […]

Continue Reading

Thanh Tứ Tăng: Khôn Tàn

| 18/01/2014 | 0 Comments
Thanh Tứ Tăng: Khôn Tàn

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 47 |PHẠM HOÀNG QUÂN “ Thanh sơ tứ họa tăng” là danh xưng khá quen thuộc  đối với những người yêu thích hội họa Trung Quốc. sự hiện diện của họ đã làm cho họa đàn thời kỳ cuối Minh đầu Thanh trở nên sinh động và hấp […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com