RSSRinpoche Lobsang Jamyang

Phật pháp như thuốc

| 27/11/2012 | 0 Comments
Phật  pháp  như  thuốc

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo  số 23  |  Phật pháp |  Rinpoche Lobsang Jamyang LTS: Như đã đưa tin, Hòa thượng Rinpoche Lobsang Jamyang, báu thân tái sinh lần thứ năm, tu viện trưởng tu viện Sera Mey đã đến thăm tòa soạn và nhận lời cộng tác với VHPG. Để mở đầu cho […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com