RSSTâm Cảm

Dìu con qua mỗi bước đi

| 10/08/2015 | 0 Comments
Dìu con qua mỗi bước đi

Tâm Cảm  Trong tác phẩm “Du Thiên Trúc ký sự”, cao tăng Pháp Hiển (Fa-hsien) có ghi lại câu chuyện tiền thân của vua A Dục (Asoka), nói rằng trong đời quá khứ, khi còn là một cậu bé con đang nghịch cát trên đường, A Dục gặp Đức Phật Ca Diếp (Kasyapa) đang đi […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com