RSSTạp Chí VHPG

Văn Hóa Phật Giáo

| 20/11/2012 | 0 Comments
Văn Hóa Phật Giáo

Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo  số 22   |   Vấn đề  |  HT. Thích Trí Thủ LTS: Cố Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909-1984) là một danh tăng của Việt Nam thế kỷ XX. Về tư tưởng, Hòa thượng đã để lại nhiều tác phẩm, được tập thành trong Tâm Như Trí Thủ toàn tập. […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com