RSSThích Minh Hiền

Lễ hội và môi trường giáo dục tâm linh

| 22/01/2013 | 0 Comments
Lễ hội và môi trường giáo dục tâm linh

LỄ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TÂM LINH GIỮ GÌN NẾP SỐNG VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC THÍCH MINH HIỀN Lễ hội là dạng thức hoạt động văn hóa tổng hợp, đồng thời đây còn là một môi trường giáo dục tinh thần và phổ cập những giá trị văn hóa dân tộc trong […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com