RSSThích Như Điển

Đọc tác phẩm mới nhất của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

| 03/09/2016 | 0 Comments
Đọc tác phẩm mới nhất của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

THÍCH NHƯ ĐIỂN ++ Đạo hữu Thông Giác là một Phật tử tại gia đến từ Neuss, có mang theo một quyển sách thật dày của Thiền sư Nhất Hạnh do Nắng Mới  tại Đức xuất bản tặng cho tôi. Tôi thấy sách dày thì không ngán, nhưng chỉ ngán là không có thời gian. […]

Continue Reading

Đọc tác phẩm Hợp tuyển Lời Phật dạy từ Kinh tạng Pali

| 18/08/2016 | 0 Comments
Đọc tác phẩm Hợp tuyển Lời Phật dạy từ Kinh tạng Pali

THÍCH NHƯ ĐIỂN ** Trưa ngày 5 tháng 7 năm 2016, sau lễ khai mạc khóa An cư kiết đông lần thứ 17 của Giáo hội Úc châu tại tu viện Quảng Đức, là lễ Quá đường đầu tiên của trường Hạ. Hôm đó chính Đạo hữu Giáo sư Nguyên Nhật Trần Như Mai đã […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com