RSSThích Thiện Châu

Tịnh độ nhân gian

| 05/03/2015 | 0 Comments
Tịnh độ nhân gian

THÍCH THIỆN CHÂU Phần đông Phật tử Việt Nam tu dưỡng theo pháp môn Tịnh độ Di đà  nên thường nhất tâm niệm Phật cầu sinh về Tây phương Cực lạc. Tín ngưỡng phổ thông này tuy không xuất phát từ kinh điển căn bản song thích hợp với những người hằng cầu mong một […]

Continue Reading

Thế nào là luân hồi

| 30/08/2013 | 2 Comments
Thế nào là luân hồi

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 39 Vu Lan | THÍCH THIỆN CHÂU Luân hồi (Samsàra): là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn tiến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó, khi nào còn […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com