RSSThông Thanh Khánh

Tính chất Phật giáo Đại thừa Phù Nam

| 05/12/2013 | 0 Comments
Tính chất Phật giáo Đại thừa Phù Nam

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 11 | TS.  THÔNG THANH  KHÁNH Đã đăng kỳ 1 Phật giáo trong nền văn hóa Phù Nam Văn hóa Óc Eo là một phức hệ văn hóa đa dạng, vốn sản sinh từ yếu tố nội sinh kết hợp với nguồn năng lực văn hóa ngoại sinh […]

Continue Reading

Lại bàn về tên gọi Phù Nam

| 01/12/2013 | 0 Comments
Lại bàn về tên gọi Phù Nam

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo 10 | TS.Thông Thanh Khánh Phật giáo trong nền văn hóa Phù Nam Thuật ngữ chỉ cho văn hóa Phù Nam chính thức được khai sinh trong một bối cảnh có nhiều quan điểm còn trái ngược nhau về việc xác định quốc gia cổ đại này. Và rồi […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com