RSSThubten Chodron

Phật pháp trong thời kinh tế thị trường

| 11/12/2014 | 0 Comments
Phật pháp trong thời kinh tế thị trường

THUBTEN CHODRON Tư duy tiêu dùng, dù với tư cách là đệ tử hay bậc thầy tâm linh, đều khiến ta khó đạt được lòng ngưỡng mộ tâm linh sâu xa nhất. Trong Phật giáo, sự khác biệt giữa các hành động tâm linh và thế tục căn bản dựa vào các động cơ thúc […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com