RSSTrần Tuấn Mẫn

Những ngày thọ nhận ơn đức

| 30/08/2016 | 0 Comments
Những ngày thọ nhận ơn đức

TRẦN  TUẤN  MẪN ++ Đời tôi được may mắn sống gần gũi và được sự chỉ dạy của Đại lão Hòa thượng thượng Minh hạ Châu trong suốt bốn mươi lăm năm. Thực ra, cơ duyên đẩy đưa tôi đến phục vụ ngài trong chừng ấy thời gian đã tụ hội từ trước đó nhiều […]

Continue Reading

Tâm bình thường là đạo

| 23/09/2015 | 0 Comments
Tâm bình thường là đạo

MASAO ABE | Trần Tuấn Mẫn dịch Masao Abe (1915-2006) là một viện sĩ hàn lâm Nhật Bản chuyên về tôn giáo đối chiếu và là giáo sư thực thụ của Viện Đại học Nara. Những quan điểm chín chắn của ông đã được phát triển trong trường phái triết học Kyoto. Ông cũng từng […]

Continue Reading

Duy tâm và vô ngã trong kinh Lăng Già

| 05/08/2015 | 0 Comments
Duy tâm và vô ngã trong kinh Lăng Già

  Trần Tuấn Mẫn I. HỌC THUYẾT DUY TÂM TRONG KINH LĂNG GIÀ Có lẽ Lăng Già là một trong những bộ kinh phân tích cái Tâm một cách chi li, khúc chiết nhất trong kinh điển Phật giáo, làm căn bản cho bộ Duy thức luận của Vasubandhu. Học thuyết Duy tâm được biểu […]

Continue Reading

Thể nhập thực tại

| 03/07/2015 | 0 Comments
Thể nhập thực tại

Phật học và Triết học | Trần Tuấn Mẫn | Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 83 Bài viết ngắn này sẽ dựa vào một số nội dung cơ bản trong cuốn Ngữ lục của Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291) để minh họa sơ lược sự hòa nhập thực tại của vị thiền sư […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com