RSSUyển Nhi

Ngưỡng vọng Như Lai

| 26/06/2013 | 0 Comments
Ngưỡng vọng Như Lai

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 34 | ĐỨC PHẬT CỦA TÔI     Uyển Nhi Tôi học kinh Kim Cang trong những ngày háo hức chuẩn bị cho Lễ Đản sinh của Như Lai. Nhưng thay vì nắm được chủ ý của kinh là “không trụ vào đâu để sinh tâm”thì tôi cứ hình […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com