RSSVăn Thoàn

Trung tâm Phật giáo Phù Nam

| 30/03/2012 | 0 Comments
Trung tâm Phật giáo Phù Nam

TÌM HIỂU CÁC TRUNG TÂM PHẬT GIÁO  Ở ĐÔNG NAM Á TRONG LỊCH SỬ: TRUNG TÂM PHẬT GIÁO PHÙ NAM,  SRI VIJAYA VÀ KALINGA Văn Thoàn  Đông Nam Á có một vị trí địa lý đặc biệt, nằm giữa hai nền văn hóa lớn là Ấn Độ và Trung Hoa. Ngay từ trước Tây lịch, […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com