RSSVăn Uyên

Vài nét về Hò đưa linh

| 29/11/2013 | 0 Comments
Vài nét về Hò đưa linh

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 22 | Văn Uyên. Hò đưa linh là một phần trong lễ đàn Giải oan bạt độ, theo lể nhạc Phật giáo Huế. Nhìn ở góc độ nghệ thuật, đó là một loại hình sân khấu có tính tổng hợp, hiện vẫn được lưu truyền. Theo quan niệm […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com