RSSVõ Đình Cường

Tưởng nhớ Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

| 12/04/2012 | 0 Comments
Tưởng nhớ Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

Tưởng nhớ Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám NGƯỜI TRÍ THỨC   PHẬT TỬ ƯU TÚ THẾ KỶ XX Võ Đình Cường | Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo 6   Trong sự nghiệp chấn hưng Phật giáo nước nhà, tại miền Trung, vào những năm của thập kỷ 1930, bác sĩ Tâm Minh – […]

Continue Reading

Vài ý kiến về bảo tồn và phát huy Văn Hoá Phật Giáo Việt Nam

| 09/12/2011 | 0 Comments
Vài ý kiến về bảo tồn và phát huy Văn Hoá Phật Giáo Việt Nam

Võ Đình Cường +++ Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 1 Trong suốt hai ngàn năm qua, Phật giáo đã hòa quyện vào lòng dân tộc, dung hợp với tín nguyện bản địa cũng như các tư tưởng khác, tham gia vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước, từ đó hình thành […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com