Hành trình theo dấu chân Phật

| 11/02/2012 | 0 Comments

Hành trình theo dấu chân Phật là một niềm vui, đồng thới là một cảm hoài xao xuyến, vì phần lớn những nơi Ngài đã đặt chân đến, ngày nay người ta chỉ còn tìm thấy sự đổ nát và hiu quạnh.

hanh-trinh-theo-dau-chan-phat

 

(Visited 267 times, 1 visits today)

Category: Danh Thắng, Nguyễn Tường Bách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *