Chào Bạn!

| 05/12/2011 | 1 Comment

Xin chào Bạn, vì một nhân duyên nào đã ghé thăm trang Web này.

Đây là Site  sưu tập lại các bài viết trong Tạp chí Văn Hoá Phật Giáo và những bài viết thuộc lãnh vực VHPG; vì mình nhận thấy các bài viết về Phật giáo rất là hay, có giá trị  cho hiện nay và cho nhiều năm về sau sau  nữa mà không được lưu thông trên WWW thì cũng rất uổng .

Xin thành thật cảm ơn Tạp Chí Văn Hoá Phật giáo cùng các Tác giả nếu có bài trên trang sưu tập này . Và xin thứ lổi cho việc không xin phép trước, hoặc có sự trùng lắp nội dung ; tất cả chỉ vì mục tiêu quảng bá Văn Hoá Phật Giáo .

Chân thành cảm tạ.

Nhóm Sưu tập Tạp Chí VHPG

Van Hoa Phat Giao

(Visited 82 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Giao Lưu

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Lien Hoa says:

    Đây là Comment của mình, tự giao lưu với mình, khai trương Ngày 12/12/2011. Hy vong kỷ niệm 1 năm sau đến ngày 12 /12/2012 mình sẽ có nhiều Giao lưu hơn. Đến nay là T9/2014 rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *