Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo  số 24 | Sương mai | Dalai Lama XIV"/>

Sương mai-Dalai Lama

| 19/12/2012 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo  số 24 | Sương mai | Dalai Lama XIV

Ai nghĩ khôn khéo về chính mình sẽ đối xử tốt với người khác, bởi vì cuối cùng và lâu dài chính người đó sẽ được nhiều lợi lạc…

daila-lama

(Visited 130 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Dalai Lama, Lời Vàng, Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *