Tạp Chí văn Hóa Phật Giáo 18 | HOÀNG ANH - PHÚ XUÂN"/>

Bánh gói Chợ Cầu

| 30/09/2012 | 0 Comments

Tạp Chí văn Hóa Phật Giáo 18 | HOÀNG ANH – PHÚ XUÂN

Bánh gói Chợ Cầu, một đặc sản Chợ Cầu Huế vì  có hình dạng như nóc chùa, nên bánh  còn được gọi là bánh nóc chùa.

Bánh gói Chợ Cầubánh gói Chợ Cầu

(Visited 494 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Hoàng Anh-Phú Xuân, Món Chay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *