Số 72-73

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 72-73

vanhoaphatgiao-72-73

TRONG SỐ NÀY

Bìa 1: Chăn trâu, tượng đá, thế kỷ XIX, hiện vật của nhà sưu tập Trần Đình Sơn

Nhìn lại những sự kiện nổi bật của Phật giáo Việt Nam trong năm Mậu Tý-2008

Gốc nguồn trí tuệ ở chính mình

Con trâu và chú Tư

Bài ca của tự do và niềm vui

Con ki-ki của Pavlov

Thế giới trong ta, thế giới quanh ta

Câu chuyện chiếc quạt máy

Ngày Tết nói chuyện…thở!

Trạng Phật (THÍCH THANH THẮNG)

Thương cây (CAO HUY HÓA)

Ngôi chùa làng và văn hóa làng (TƯƠNG LAI)

Sống đời Bát-nhã (TRẦN KIÊM ĐOÀN)

Mỹ thuật

Hình tượng Bồ-tát Di lặc trong truyền thống Phật giáo Việt Nam

Vài ấn quyết thông thường trong hình tượng Phật giáo

Phong cách nghệ thuật Hy Lạp-Phật giáo

Vô ngôn và nghệ thuật

Phong vị xuân

Hoa ngọc lan

Sắc, thanh, hương…Tết

Tết chùa

Người trẻ và ngày Tết

Thơ, tùy bút, truyện ngắn

Giêng này Phật thủ thêm hương

Đầu xuân đọc “Sơn viên tiểu mai”

Thơ : Ai cũng có một ngày như thế

Trâu vua

Hội thảo củng cố và phát triển ngành Giáo dục Tăng Ni

Lời cảm ơn cuộc sống

Món chay: mứt Phật thủ