Số 198

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 198

VHPG_198Bìa 1: Lan rừng. Ảnh: Ngô Văn Thông

trong-so-nay-198Sương mai

Cho và nhận (Nguyên Cẩn)

Ngàn cánh sen xanh biếc (Đỗ Hồng Ngọc)

Rác trong đời (Cao Huy Hóa)

Chớ để cho mình thành người bất chánh (Thụy Khanh)

Giải thoát nằm giữa hai tư tưởng (Nguyễn Thế Đăng)

Ngài Atisha và Đèn soi đường Giác ngộ (Phạm Chánh Tri-suCần)

Phương pháp thực hành Thiền Chỉ   (Sakyong Mipham Rinpoche, Nguyễn Văn Nghệ dịch)

Vũ trụ tỉnh giác (David Loy, Trần Khiết Bách dịch)

Tôn giáo hoàn hảo (Hoàng Tá Thích)

Làm việc thiện giữa đường (Trần Kiêm Hạ)

Rêu phong lá mái (Khải Thư)

Việc xây cất ngôi chùa của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long   (Thạch Ba Xuyên)

Đình thần Hưng Long ở Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (Vũ Đình Tâm)

Tự hào Đất Mũi Cà Mau (Nguyễn Trọng Nghĩa)

Tâm trong chăm sóc sức khỏe (Nguyễn Hữu Đức)

Đất lạ (Phúc Duyên)

Con kênh tuổi thơ (Phạm Tuấn Vũ)

Tuổi thơ bên kia rào (Nguyễn Thanh)

Bàn tay của ngoại (Đoàn Thị Minh Hiệp)

T(Nguyễn Thánh Ngã, Phan Như, Phạm Ánh, Nguyễn Thanh Xuân, Lê Đức Đồng, Lam Hồng, Võ Hà Thanh Nhi)    Bức tường rào (Nguyễn Trọng Hoạt)

Ký ức ngày mùa (Lý Thị Minh Châu)

Tản mạn phong lan (Hạt Cát)

Lời cảm ơn cuộc sống

ThuToaSoan_VHPG_197