Số 209

Văn Hoá Phật Giáo số 209

bia-1_vhpg_209Bìa 1: Cơn sóng lớn (trích phần) – Tranh Hokusai.

vhpg209Sương mai

Nỗi trăn trở đầu năm học (Nguyên Cẩn)

Không gian tâm linh trong thơ chữ Hán của Đào Tấn (Nguyễn Đình Thu)

Phẩm hạnh đạo đức: nền tảng của hạnh phúc (Nguyên Như)

Trời mưa như bài ca (Nguyễn Thế Đăng)

Ngồi chỗ cao mà giảng (Tấn Nghĩa)

Câu chuyện về nhà sư Tilopa, vị Lạt-ma đầu tiên trong dòng truyền thừa Đại Thủ Ấn (Hoang Phong)

Đạo đức Phật giáo và xã hội hiện đại  (P. D. Premasiri, Hoàng Nguyên Đức dịch)

Tín ngưỡng trong đời sống của người Nùng Phàn Slình Lạng Sơn  (Lý Viết Trường)

Đại học Nalanda ở Ấn Độ hoạt động trở lại sau 800 năm (Akhilesh Pillalamarri, Trần Khiết Bách dịch)

Tìm hiểu nghệ thuật đua ghe ngo của đồng bào Khmer Tây Nam Bộ (Thạch Ba Xuyên)

Chùa Quang Bảo, ngôi cổ tự xứ Huế (Trần Văn Dũng)

Hãy thân ái chung sống với các “bạn” đặc biệt! (Nguyễn Hữu Đức)

Lang thang trong chữ: Nỗi oan (Hồ Anh Thái)

Miên man Cà-phê Sách (Linh Lan)

Người  thợ sửa đồng hồ và cây phượng (Tô Trân)

Một tiếng chuông chùa (Tư Hương)

Nhớ ba (Lê Hứa Huyền Trân)

Bản sao không chuẩn (Tường Linh)

“An lạc mùa chay – Món chay dâng mẹ” (Thích Nữ Minh Tú)

Mơ ước bình thường (Hoàng Tá Thích)

Thơ (Tường Linh, Nguyên Tiêu, Trường Khánh, Nguyễn Dũng, Nguyễn Loan, Nguyễn Tấn On)

Yêu nhau ngày kiêng gió (Nguyễn Thanh Vũ)

Kỳ Duyên (Tân Ngoạn Nguyễn Văn Quỳnh)

Tranh Hokusai, bố cục theo lớp cảnh (Huệ Viên)

Lời cảm ơn cuộc sống