Số 218-219 Xuân

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo Xuân 2015
218-219

vanhoaphatgiao218-219-xuanBìa 1: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo Kỷ niệm 10 năm hoạt động. Ảnh:  Mai Nam

Trích… Thư chúc Tết của Ðức Pháp chủ GHPGVN
Sương mai
Kỷ niệm mười năm VHPG 2005 – 2015
Văn Hóa Phật Giáo – Mười năm nhìn lại và bước tới (Nguyên Cẩn)
Tàm-quý dệt một mùa xuân (Vãn Mỹ)
Giữ mãi tình người (Thích Giác Toàn)
Ngũ Trí Như Lai (Nguyễn Thế Ðăng)
Tôi sẽ về ãn Tết quê nhà (Thị Giới)
Ba ông già khó chịu (Vũ Thế Ngọc)
Mừng tuổi và chúc thọ (Huỳnh Ngọc Trảng)
Bà già ở bến xe (Hồ Anh Thái)
Chữ thừa (Hồ Anh Thái)
Giao điểm giữa Thiền và Hậu hiện ðại (Phan Thạnh)
Câu chuyện từ thiện (Hoàng Tá Thích)
Tôi chưa mất trí (Meg Hutchinson – Phạm Lệnh Hồ dịch)
Tết gần… nhà xa (Lê Từ Hiển)
Chỉ có một dòng tâm thức ðang vận hành (Nguyễn Tường Bách)
Ngựa hồng ðã mỏi vó… (Ðỗ Hồng Ngọc)
Buông… (Nguyễn Sỹ Hồ Trần)
Những cành mai trong vườn thơ trung ðại (Phạm Tuấn Vũ)
Mùa xuân ðến rồi ðó (Bùi Sỹ Cãn)
Người đưa thư có trở lại? (Cao Huy Hóa)
Hội ngộ trên tạp chí (Cao Huy Hóa)
Ðôi ðiều suy nghĩ về tạp chí Vãn Hóa Phật Giáo (Hải Trình)
Một năm ðến với Vãn Hóa Phật Giáo (Trần Kiêm Hạ)
Nỗi nhớ sương mù (Nguyễn Thánh Ngã)
Ngày xuân viếng chùa Sắc tứ Tam Bảo Hà Tiên (Phạm Chu Sa)
Cười bằng mười thang thuốc bổ (Nguyễn Hữu Ðức)
Buông tay giờ ðã muộn rồi (Lê Ðình Uyển)
Mùa hoa bên sườn ðồi (Nhụy Nguyên)
Thơ (Trường Khánh, Nguyễn Quỳnh Thi, Thích Thiện Thông, Lan Thương,
Nguyên Từ, Trương Nam Hương, Phan Trung Thành, Gia Huy, Nguyễn
Cát Chuyển, Nguyên Ngọc Minh, Lê Nghị, Trần Võ Thành Vãn)
Vị ngọt Huế xuân xưa (Hồ Ðắc Thiếu Anh)
Nghe hạnh phúc lan tỏa (Trần Nguyên Hào)
Tại sao cần phải thiền ðịnh? (Matthieu Ricard – Hoang Phong dịch)
Ðường về xứ Tạng (Trường Kha)

van-hoa-phat-giao-10-nam

thuchuctet