Số 220

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 220

van-hoa-phat-giao-so-220-Bìa 1: Thấp thoáng Hồ Tây. nh: Quảng Tâm.

Sương mai

Trích Diễn văn khai mạc… (Thích Minh Hiền)

Sự đóng góp của Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo đối với nền văn hóa dân tộc (Thích Trung Hậu)

Vì xã hội phồn vinh hay vì xã hội văn minh? (Nguyên Cẩn)

Tục thờ cúng tổ tiên của người Việt trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á (Nguyễn Trọng Nghĩa)

Cảm thức mùa xuân trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du (Phạm Tuấn Vũ)

Tản mạn về kinh Đại thừa (Vũ Thế Ngọc)

Thừa hưởng nguồn nước công đức (Nguyên Lộc)

Chân Không Diệu Hữu trong kinh Hoa Nghiêm (Nguyễn Thế Đăng)

Kinh Pháp Cú và Hiến chương UNESCO (Hoang  Phong)

Sống cũng có nghĩa đang chết (Nguyễn Hữu Đức)

Sử liệu về Thiền sư Hải Bình Bảo Tạng (Thích Đồng Dưỡng)

Nói tiếp về từ ghép (Hồ Anh Thái)

Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ (Lê Hải Đăng)

Giới thiệu sách Lời cảm ơn cuộc sống (Văn Hóa Phật Giáo)

Phật giáo và Thần thông (Văn Hóa Phật Giáo)

Chuyện kê ngỗng (Cao Huy Hóa)

Hồ Tây – những cái “nhất”! (Đặng Việt Thủy)

T(Sông Hương, Phan Văn Thịnh, Trần Ngọc Mỹ, Trịnh Ngọc Thành,

Kim Hoa, Nguyên Từ, Thiên Nhất Phương, Tương Giang, Thích Trung Viện)

Vì em là em của chị (Lê Hứa Huyền Trân)

Thấp thoáng  hồn quê (Lê Đức Đồng)

Thầy và trò (Nguyễn Đông Nhật)

Lời cảm ơn cuộc sống

Bánh ít nếp lức nhân đậu đỏ (Ý Nhi)

van-hoa-phat-giao-so-220-