Sự hợp tác khoa học và tôn giáo

| 10/05/2013 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hoá phật Giáo số 15  |  TENZIN GYATSO –TRẦN TUỆ NHẪN   dịch

Những cuộc thí nghiệm đã được chứng tỏ rằng một số hành giả có thể đạt được sự bình an nội tại ngay cả khi phải đối mặt với những trường hợp rối rắm. Có kết quả cho thấy những người như thế thì được hạnh phúc hơn, ít rơi vào những xúc cảm gây hại và phù hợp với cảm nhận của những người khác hơn.Khoa học tôn giao

 

Có những lúc, những xúc cảm gây hại như giận dữ, sợ hãi, thù ghét đã làm nảy sinh nhiều vấn đề nghiêm trọng trên khắp thế giới. Trong khi tin tức hằng ngày vẫn đưa ra những cảnh báo gay gắt về cái sức mạnh có tính hủy diệt những xúc cảm như thế, một câu hỏi được đặt ra là, liệu chúng ta có thể làm gì đẻ thắng vượt chúng ?

Dĩ nhiên , những xúc cảm rối rắm như thế vẫn luôn là một phần của thân phận con người –nhân loại đã vật lộn với chúng suốt hàng ngàn năm nay . Nhưng tôi tin rằng , chúng ta vẫn có cơ hội quý giá để tiến lên trong khi đối diện với chúng , bằng một sự hợp tác giữa tôn  giáo và khoa học . Với tâm niệm như thế , kể từ năm 1987 , tôi đã liên tục tham gia hàng loạt các cuộc đối thoại với nhiều nhóm khoa học gia được tổ chức bởi Học viện Tâm linh và Đời sống ( Mind and Life Institude ) . Các cuộc đối thoại ấy có chủ đế về vật lý học , lượng tử học và vũ trụ học ,từ bi và những cảm xúc gây hại . Tôi nhận thấy rắng , trong khi các phát hiện khoa học cung cấp cho chúng ta một sự hiểu biết sâu hơn về những lĩnh vực kiến thức như vũ trụ học thì hình như những giải thích của Phật học nhiều khi cũng có thể cống hiến cho các nhà khoa học một lối nhín mới vào lĩnh vực riêng của họ .

Cuộc đối thoại của chúng tôi không những chỉ gây lợi lạc cho khoa học mà còn cho tôn giáo nữa. Mặc dù người Tây Tạng chúng tôi có sự hiểu biết đáng quý về thế giới nội tâm , nhưng chúng tôi cũng có phần chậm lụt về mặt vật chất do bởi thiếu kiến thức khoa học . Giáo lỳ Phật giáo nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự hiểu biết thực tại , do đó , chúng tôi cần phải lưu tâm đến những gì các nhà khoa học hiện đại đã tìm thấy bằng thí nghiệm và bằng sự đo đạc những thứ mà họ đã chứng tỏ là có thực .

Lúc đầu , các cuộc đối thoại này có rất ít người trong chúng tôi là từ phía Phật giáo , chỉ có tôi và hai người thông dịch . Nhưng mới đây , chúng tôi đã đưa việc nghiên cứu khoa học hiện đại vào các tu viện , và tại cuộc đối thoại khoa học vừa qua , trong cử tọa đã có sẵn 20 nhà sư Tây Tạng . Mục đích của cuộc đối thoại nhằm vào hai bình diện :

Thứ nhất là bình diện học thuật , mở mang kiến thức .Nói chung , khoa học đã có một công cụ tuyệt vời để hiểu biết thế giới vật chất , tạo nên sự tiến bộ lớn trong đời sống chúng tôi ,dù rằng vẫn còn nhiều thứ cần phải khám phá , Nhưng khoa học hiện đại hình như không được tiến bộ về mặt các kinh nghiệm nội tại .

Trái lại , Phật giáo , thuộc một nền tư tưởng Ấn Độ cổ , phản ảnh một sự nghiên cứu thâm sâu vào tận những vận hành của tâm . Suốt nhiều thế kỷ , người ta đã thực hiện những điều mà chúng ta chỉ có thể gọi là những kinh nghiệm về lĩnh vực này và đã có những kinh nghiệm quan trọng , thậm chí tuyệt vời , như là kết quả của những thực hành được đặt căn bản trên kiến thức của họ . Do đó , nếu có thêm sự thảo luận và sự nghiên cứu liên kết giữa các nhà khoa học với các nhà Phật học trên bình diện học thuật thì có thể mang lại lợi ích cho việc mở mang kiến thức của con người .

Trên bình diện khác , nếu nhân loại phải sống còn thì hạnh phúc và sự bình an nội tại là một nhu cầu tất yếu , nếu không thì đời sống của con cháu chúng ta có thể bất hạnh , liều lĩnh và ngắn ngủi . Thảm kịch ngày 11-9-2001 ở Mỹ đã chứng tỏ rằng , kỹ thuật hiện đại và trí thông minh của con người được dẫn dắt bởi thù hận có thể sẽ đưa đến sự hủy diệt lớn lao . Sự phát triển vật chất chắc chắn có đóng góp cho hạnh phúc -ở mức độ nào đó –và cho một lối sống tiện nghi . Nhưng như thế chưa đủ . Để thành tựu một mức độ sâu hơn về hạnh phúc , chúng ta không thể bỏ qua sự phát triển nội tâm . Chẳng hạn, tôi nhận thấy rằng ,cảm nhận của chúng ta về những giá trị căn bản của con người đã không theo kịp những phát triển mới rất mạnh mẽ trong những khả năng vật chất của chúng ta . Vì vậy , tôi đã khuyến khích các nhà khoa học khảo sát các hành giả Tây Tạng có trình độ cao về tâm linh , để thấy họ đã đạt những kết quả nào trong việc tu tập tâm linh có thể có lợi cho những người khác ngoài ý nghĩa tôn giáo . Cần có sự tiếp cận để được các nhà khoa học giúp đỡ trong nỗ lực làm cho những vận hành của những phương pháp nội tại này trở nên rõ ràng . Điều quan trọng ở đây là gia tăng sự hiểu biết về thế giới của tâm thức và của những cảm xúc của chúng ta .

Những cuộc thí nghiệm đã được thực hiện chứng tỏ rằng một số hành giả có thể đạt dược sự bình an nội tại ngay khi cả đối mặt với những trường hợp rối rắm . Các kết quả cho thấy những người như thế thì được hạnh phúc hơn , ít dẽ bị rơi vào những xúc cảm gây hại hơn và phù hợp với cảm nhận của người khác hơn .

Các phương pháp này chẳng những có ích mà còn rẻ tiền nữa : bạn không cần phải mua hay phải chế tạo thứ gì cả . Bạn cũng không cần một liều ma túy hay một mũi chích nào cả .

Câu hỏi tiếp theo là chúng ta phải làm sao để chia sẻ những kết quả lợi lạc này cho những người không phải là Phật giáo . Điều này chẳng can dự gì đến Phật giáo hay bất cứ môt truyền thống tôn giáo nào cả .Đây chỉ là vấn đề cố gắng làm sáng sủa tiềm năng của tâm thức con người .Mọi người ,dù giàu hay nghèo , có học hay không học , đều có khả năng sống một cuộc đời an lành và có ý nghĩa . Chúng ta phải thăm dò đến mức tối đa dể thực hiện điều ấy cho được .

Trong quá trình thăm dò , chúng ta sẽ thấy rõ rằng hầu hết những người rối rắm không phải do kích thích bên ngoài mà do những sự kiện bên trong , đó là sự sinh khởi của những cảm xúc gây rối rắm . Cách giải độc tốt nhất đối với các nguốn gốc gây đổ vỡ sẽ xuất hiện nhờ vào tăng cường khả năng nắm giữ những cảm xúc ấy của chính chúng ta . Rõ ràng , chúng ta cần phải phát triển sự chú tâm nhằm đưa lại những thể cách , phương tiện để thắng vượt những cảm xúc tiêu cực gây rối rắm trong mỗi chúng ta .

Những phương pháp tâm linh vẫn có sẵn , nhưng chúng ta phải làm cho nhóm quần chúng vốn không có xu hướng tâm linh tốt nhất chấp nhận chúng . Chỉ khi nào chúng ta làm được như thế thì những phương pháp này mới có hiệu quả rộng rãi nhất .Đây là điều quan trọng , vì khoa học m kỹ thuật và sự phát triển vật chất không thể giải quyết tất cả các vấn đề của chúng ta . Chúng ta cần phối hợp sự phát triển vật chất của chúng ta với sự phát triển nội tại với những giá trị con người như từ bi , bao dung , khoan thứ , hoan hỷ ,và kỷ luật tự giác .

Tạp Chí Văn Hoá phật Giáo số 15  |  TENZIN GYATSO –TRẦN TUỆ NHẪN   dịch

(Visited 112 times, 1 visits today)

Tags: , , , ,

Category: Nghiên Cứu, Tenzin Gyatso, Trần Tuệ Nhẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *