Suy xét quả báo tội khổ để tránh lỗi lầm

| 21/12/2015 | 0 Comments

Phật pháp | Quảng An+++

suy-xet-qua-baoĐức Phật chỉ dạy cho các học trò mình hiểu rõ về hai loại tội – tội có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau – với mục đích giúp cho họ thực hiện nếp sống đạo đức chơn chánh, trành xa các sai trái lỗi lầm, nhờ đó mà có được hạnh phúc an lạc trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Ngài nêu trường hợp một người làm ác nghiệp trộm cắp bị phát hiện phải chịu hình phạt tù đày, bị tra tấn khổ sở bởi luật pháp nhà nước và sự kiện một người làm ác nghiệp về thân, về lời, về ý, sau khi chết phải chịu bất hạnh khổ đau trong các cảnh giới kém may mắn để lưu ý các học trò mình phải biết sợ hãi đối với các ác nghiệp, thấy sự nguy hiểm của các hành vi tội lỗi và tránh xa chúng. Bản kinh Hai loại tội, Tăng Chi Bộ, ghi lời Đức Phật dạy các Tỷ-kheo:

“Có hai loại tội này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là hai? Tội có kết quả ngay trong hiện tại, và tội có kết quả trong đời sau.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thấy vua chúa bắt được người ăn trộm, kẻ vô loại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đáng bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi. Họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình phạt bối đầu (xẻo đỉnh đầu thành hình con sò), họ dùng hình phạt La-hầu khẩu hình…hỏa man hình (lấy lửa đốt thành vòng hoa)… đốt tay… khu hành hình (lấy rơm bện lại rồi siết chặt)… bì y hình (lấy vỏ cây làm áo)… linh dương hình (hình phạt con dê núi)… câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt)… tiền hình (cắt thịt thành đồng tiền)…. khối chắp hình… chuyển hình… cao đạp đài… Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu.

Người thấy vậy suy nghĩ như sau: “Do nhân các ác nghiệp như vậy, vua chúa bắt được kẻ ăn trộm, kẻ vô loại, áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi…họ lấy gươm chặt đầu. Nếu ta làm các ác nghiệp như vậy, vua chúa sẽ bắt ta và áp dụng các hình phạt như vậy”. Người ấy sợ hãi tội phạm ngay trong hiện tại, không có cướp phá tài sản của những người khác. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tội có kết quả ngay trong hiện tại.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời sau?

Ở đây, có người suy xét như sau: “Quả dị thục của thân làm ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị thục của miệng nói ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị thục của ý nghĩ ác trong đời sau là ác và khổ. Nếu thân ta làm ác, nói lời ác, nghĩ việc ác, sao ta lại không có thể, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. Người ấy sợ hãi tội có kết quả trong đời sau, từ bỏ thân làm ác, tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tư tập ý nghĩ thiện, và cư xử tự ngã hoàn toàn thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tội có kết quả trong đời sau.

Này các Tỷ-kheo, trên đây là hai tội. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: “Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong hiện tại. Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong đời sau. Chúng ta phải tránh xa các tội. Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm các tội”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các thầy cần phải học tập. Đối với ai tránh xa các tội, này các Tỷ-kheo, đối với ai thấy rõ sự nguy hiểm các tội, thời được chờ đợi rằng người ấy sẽ được giải thoát tất cả tội”.

Nhìn chung, Đức Phật mong muốn mọi người sống một đời sống hiền thiện hạnh phúc nên lưu ý chúng ta cần phải biết sợ hãi đối với các việc xấu ác, thấy rõ sự nguy hiểm của các hành vi ác, bất thiện để trành xa chúng. Con người là sinh vật hoạt động mạnh về tri giác, có khả năng phân biệt cái thiện cái ác và điều chỉnh các hành vi của mình theo chiều hướng tốt đẹp. Chính nhờ biết suy xét đúng đắn về kết quả khổ đau của các việc xấu ác, thấy rõ sự nguy hiểm của các hành vi ác, bất thiện mà con người ta không rơi vào các việc làm sai trái lỗi lầm, không tạo ác nghiệp về thân, về lời, về ý, luôn luôn sống với thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Kết quả là người ấy được tự do, thoát khỏi mọi lo âu, phiền não, khổ đau, sống thực nghiệm hạnh phúc an lạc đời này và hạnh phúc an lạc đời sau.■

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 94

(Visited 298 times, 1 visits today)

Tags: , , ,

Category: Phật Pháp, Quảng An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *