Sương mai

| 19/03/2015 | 0 Comments

suong-mai Ý DẪN ĐẦU CÁC PHÁP, Ý LÀM CHỦ, Ý TẠO TÁC. NẾU NGƯỜI TA NÓI NĂNG HAY HÀNH ĐỘNG VỚI TÂM Ý Ô NHIỄM THÌ ĐAU KHỔ SẼ KÉO THEO VẾT CHÂN CON BÒ KÉO. NẾU VỚI Ý TRONG SẠCH MÀ NÓI NĂNG HAY HÀNH ĐỘNG THÌ HẠNH PHÚC, AN LẠC SẼ BƯỚC THEO SAU, GIỐNG NHƯ BÓNG KHÔNG RỜI HÌNH.

Trích KINH PHÁP CÚ

(Visited 308 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *