Cách chúng ta nhìn cuộc đời

| 21/04/2014 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 31 | Bốc cháy – Tương Ưng Bộ kinh IV

Cách chúng ta nhìn cuộc đời phụ thuộc vào bản chất các giác quan của ta, và tùy thuộc vào cách chúng ta mang hình ảnh đối tượng vào ý thức của ta mà không làm sai lạc màu sắc chân thật của đối tượng. Nếu giác quan của người nào bị tham sân si chi phối thì tất cả nhận thức của người ấy sẽ bốc cháy vì chúng làm sinh khởi thêm nhiều tham dục và sân hận trong tâm người ấy. Đối với người ấy, thế giới đang bốc cháy. Song, nếu người nào chế ngự được sáu căn thì sẽ giải thoát khỏi tham dục, cấu uế và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi.

suong-mai

(Visited 229 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *