Gốc rễ của mọi tội lỗi

| 14/12/2014 | 0 Comments

suong-mai 70Gốc rễ của mọi tội lỗi không gì khác hơn là sự chấp ngã, thái độ bám víu vào sai lầm. Nếu không từ bỏ gốc rễ sự chấp ngã, thì không thể có sự thăng tiến trong con đường đi đến hạnh phúc tuyệt đối. Điều đó cũng như gieo hạt giống trên mầm đá trơ lì, sẽ không hy vọng nó sẽ nẩy mầm và phát triển thành cây cối tốt sau này.

Padmashambava

Sương Mai | Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 70

(Visited 173 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Category: Padmashambava, Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *