Nhẫn nại

| 09/02/2014 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 48

Nhẫn nại là một đức tính tốt, cần rèn luyện. Nhẫn nại không có nghĩa là để cho người khác lấn áp hay tự do lạm dụng bạn, mà có nghĩa là hãy bình tĩnh để diễn đạt mình một cách hữu hiệu và đúng lúc, đúng nơi , đúng lời, đúng việc. Nếu bạn vội vã để rồi có một suy nghĩ, một lời nói và hành động nào đó thiếu sự nhẫn nại thì có thể làm thương tổn cho bạn, cho người khác, bạn có thể sẽ phải hối hận về những gì bạn đã gây ra.

 Thiền sư Bhate Henepola Gunaratana

Nhan Nai

 

(Visited 261 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *