Sương mai

| 28/07/2014 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 61

Rộng lượng không chỉ đơn giản nghĩa là cho theo cảm nhận mà là sự giải thoát sâu xa khỏi sự bám chấp vào bất cứ điều gì.

Đức Liên Hoa Sinh

suong mai

(Visited 131 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *