Sương mai

| 08/09/2014 | 0 Comments

Nếu như ngày hôm nay cánh cửa thứ một trăm  đã mở ra cho anh, thì cũng nhờ vào chín mươi chín cánh cửa kia đã khép lại với anh cho đến ngày hôm qua.

Thiền sư Đạo Nguyên

suong-mai-63Tạp Chí văn Hóa Phật Giáo số 63

(Visited 67 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *