Sương mai

| 22/04/2015 | 0 Comments

Không hề có một lương tâm do trời phú cho sẳn. Lương tâm là tâm thái do kinh nghiệm về điều lành trong quá khứ mà có. Vì thế, có người có lương tâm, có người đánh mất lương tâm hoặc thậm chí không có cả lương tâm.

HT. Thích Thiện Châu

suongmai52Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 52

(Visited 150 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *