Sương mai

| 31/05/2015 | 0 Comments

Tinh tấn khiến các điều ác, bất thiện chưa sinh không sinh khởi.
Tinh tấn đoạn trừ các điều ác, bất thiện đã khởi lên.
Tinh tấn làm cho các điều thiện chưa sinh được sinh khởi.
Tinh tấn làm cho các điều thiện đã sinh được tăng trưởng”

Đức Phật

suong-mai74Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 74

(Visited 114 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Sương mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *